Plastex - Vi är experter på plastprofiler & plastdetaljer

Utvecklingen på material- och produktionssidan gör att plast alltmer utmanar de konventionella lösningarna. Där aluminium tidigare varit självskrivet finns det idag flertalet lösningar i plast som kan reducera såväl vikt som kostnader, utan att tumma på vare sig hållfasthet, finish eller total kvalitet.

Att utveckla och tillverka kundanpassade profiler i plast är något som gjort både oss och våra kunder framgångsrika. Med kortare ställtider, precisare och säkrare leveranser samt kostnadseffektiva och funktionsoptimerade produkter kan vi vara en påtaglig skillnad för er lönsamhet och konkurrenskraft.

Inte nog med att Plastex är en av Sveriges ledande tillverkare av kundanpassade profiler i plast. Tillsammans med vårt systerföretag Plastteknik, som är specialister på formsprutning, så kan vi erbjuda tillverkning av sammansatta produkter genom en kontakt. Helt enkelt, en totallösning från ett och samma ställe.

”Vi valde Plastex för deras leveranssäkerhet, pris och kvalitet”
Plastex tillverkar våra gula täcklister som läggs ovanpå ISODRÄN skivan som kombinerar dränering och värmeisolering med kapillärbrytande funktion i en enda, genialt enkel produkt – smidigt och kostnadseffektivt. Isodrän och Plastex samarbete präglas av en stark relation med hög kompetens och svensktillverkad kvalitet.

Svante Andersson
Svante Andersson
Försäljningschef, ISODRÄN
”Plastex stabilitet, smidighet och leveranssäkerhet gjorde valet enkelt för oss.”
Vi har jobbat med Plastex i 20 år, ett samarbete som präglas av nära relationer samt hög kompetens och kvalitet. Idag levererar Plastex plastlister till relingen på våra båtar och kanoter samt köllister som från insidan av båten ska täcka fog och skruvar. Om lister ska tas fram för en ny båt- eller kanotmodell presenterar konstruktören en ritning för Plastex som sedan kommer med ett produktförslag och ett pris. Det är väldigt tryggt och enkelt för oss.

Cecilia Linder
Cecilia Linder
Linder Aluminiumbåtar
”Plastex, konsekvent kvalitetstänk och långsiktighet gjorde valet enkelt för oss.”
Plastex tillverkar de relingslister som vi sedan monterar på våra båtmodeller. Sandström är ett familjeföretag som under flera generationer byggt kvalitetsbåtar och därigenom skapat ett utvecklat kvalitetstänkande i stort och smått. Ett tänkande som startar redan i konstruktionsstadiet.

Våra framgångar grundas till stor del på ett konsekvent kvalitetstänkande. Precis de grundpelare som Plastex också står för och det är just därför vi på Sandstöm Innovation valt Plastex som vår leverantör.

Svante Andersson
Niklas Sandström
Sandström Innovation

Lyckad mässa för Plastex

Två givande och innehållsrika dagar på Subcontractor-mässan i Jönköping är över för den här gången och vi vill därför passa

Läs mer
Scroll to Top